Geir Werner Hagen

Lenger tekst

Det var forøvrig et skille mellom norske og svenske bibliotek, de norske som han var vant til, baserte seg veldig på denne inndelingen av informasjonsbærende litteratur, oppfunnet av amerikaneren Melvil Dewey, mens svenske bibliotek kun i liten grad forholdt seg til dette.
Nå hang jeg meg opp i at veldig mange av bøkene hadde eksakt lik høyde. Når flere meter og høyder av disse stod slik ble det uniformt og kjedelig. Jeg bestemte seg for å re-arrangere bøkenes plassering. En syssel jeg forøvrig bedrev med ujevne mellomrom. 

Geir Werner Hagen

Å høre på film

…da kom jeg på at jeg hadde filmen på iPhonen og tenkte at jeg kunne se litt på den før jeg sovna. Det jeg endte opp med var å høre filmen. Altså bare lyttet til hele lydsporet, inkludert musikken der den var lagt inn. Det var en helt ny opplevelse...

Å høre på film

Sommerfilmer

Flytur til Sicilia med tilhørende venting betyr filmer og tv-serier lastet inn på iPhone. Ikke behov for internett eller 4G. Kun et full-ladet batteri og ditto AirPods…

Sommerfilmer