Bonk.

How does it feel? Your legs are listening but the won’t obey. They can’t. I am trying to solve a puzzle in my head to surpress the pain, but to no avail. My. thighs feels like they are made of concrete. Not in a good way, as in strong and powerful. Just dead mass. Dead weight.

Bonk.

Å høre på film

En kveld jeg skulle legge meg (over et år siden), ville jeg høre på musikken på iPoden, men den iPoden var et annet sted (sikkert på Glæden eller i teateret) så jeg hadde ikke musikken tilgjengelig. Da kom jeg på at jeg hadde filmen på iPhonen og tenkte at jeg kunne se litt på den før jeg sovna. Det jeg endte opp med var å høre filmen. Altså bare lyttet til hele lydsporet, inkludert musikken der den var lagt inn. Det var en helt ny opplevelse og svært bra sådan.

Å høre på film

Sommerfilmer

På flytur til Sicilia med tilhørende venting er noe av det bedre jeg vet å ha filmer og tv-serier lastet inn på iPhone. Ikke behov for internett eller 4G. Kun et full-ladet batteri og ditto AirPods…

Sommerfilmer

Scandinavian spring

Sweden in April. Scandinavia in april. Out in the woods, in a little cottage, en röd stuga as the swedes call it. Waking up early. The sound of a sleeping house, a dog barking, muted, on the next farm and a few optimistic birds chirping is the only contentum. I add to the noise when I put on the coffee-machine. The smell of coffee will soon wake  the others, still sleeping above.  

Scandinavian spring