Om teknologi

Om teknologi

 

Fra Anil Dash: 12 things everybody should understand about tech

11. Tech is as much about fashion as function.
To outsiders, creating apps or devices is presented as a hyper-rational process where engineers choose technologies based on which are the most advanced and appropriate to the task. In reality, the choice of things like programming languages or toolkits can be subject to the whims of particular coders or managers, or to whatever’s simply in fashion. Just as often, the process or methodology by which tech is created can follow fads or trends that are in fashion, affecting everything from how meetings are run to how products are developed.
Jannick Deslauriers

Jannick Deslauriers

Tekstilkunstner Jannick Deslauriers lager detaljerte kopier av virkelige maskiner og gjenstander. Ofte i full størrelse. Hun syr sammen silke, ståltråd, tynn aluminiumsnetting og transparente stoffer, slik at man alltid ser "gjennom" verkene:

 
Each fabric she uses is transparent, which speaks to the hidden politics lurking behind commonly used objects and goods.
Scherzo & Adagio

Scherzo & Adagio

 

...det er en uttrykkstyrke med enorm detaljrikdom gjennom hele denne Beethoven-satsen. Crescendoer, diminuendoer, plutselige attakk eller pianissimoer. Den voldsomme scherzoen. Adagioen som markerer starten på fuglen...

 

Disse uttrykkene fra kapittel 40 i Ketil Bjørnstads 80-tallet har jeg jo hørt mange ganger, men husker dem ikke, og noen tror jeg aldri jeg har lært. Altså måtte jeg sjekke med verdensveven generelt og wikipedia spesielt:

Crescendo er et musikkbegrep som beskriver en gradvis økende lydstyrke. 

Diminuendo er det motsatte av crescendo, altså avtakende tonestyrke.

Attakk var verre, men på engelsk beskrives det slik: 

In music, the term attack refers to the manner in which a note is performed by the musician, whether decisive and quick, or smooth and slow. More often, however, the word attack is used to refer to the initial part of the envelope of sound. The sound envelope also includes decay and sustain. An attack can be slow, meaning the initiation of the sounding of the note takes place slowly, starting softly at first, then coming to the full volume of the note. Or an attack can be fast, reaching full volume very quickly or at the moment the note is sounded.

Pianissimo har jeg tydeligvis misforstått (i allefall delvis) hele livet, da jeg har tenkt på det som et roligere parti. Det er nok noe i det for det handler om tonens styrke/dynamikk, og da har vi disse begrepene: 

Symbolene og uttrykkene brukt for å indikere relativ styrke kalles styrkegrad.
De generelle styrkegradene indikerer ikke en absolutt definerbar lydstyrke, men en relativ styrke i forhold til hverandre, ensembelets størrelse og musikkens kontekst.

De to grunnleggende styrkegradene er:

piano (p), som betyr "svakt", og

forte (f), som betyr "sterkt".

Mer subtile styrkegrader er:

mezzo-piano (mp), som betyr "middels svakt", og

mezzo-forte (mf), som betyr «middels sterkt».

For å indikere styrkegrader ut over piano og forte har vi også:

pianissimo (pp), betyr "meget svakt", og

fortissimo (ff), som betyr "meget sterkt".

fortepiano (fp), betyr "En del av musikken der musikken skal i utgangspunktet spilles sterkt (forte), deretter umiddelbart svakt (piano).".

Mer ekstreme styrkegrader kan indikeres ved å tilføye en, eller flere, -p-er og -f-er.

forte-fortissimo (fff), og

piano-pianissimo (ppp).

 

Scherzo er et musikkstykke med livlig karakter. Ordet scherzo er italiensk og betyr spøk.

Adagio i musikk er en temposkildring som betyr langsomt. Adagio er senere enn andante, men raskere enn largo og er typisk en sats i langsomt tempo i en symfoni eller en sonate, særlig andre sats.Adagio tilsvarer om lag 66–76 slag i minuttet målt med en metronom.

Algoritmekunst

Algoritmekunst

Dimitris Ladopoulos har lagd en algoritme som gjenskaper klassiske kunstverk digitalt. Best forklart av ham selv;

I have always been inspired by both the arts and technology, so I wanted to experiment with a contemporary view of old masters’ paintings. Inspired by information visualisation methods called ‘Treemapping’, I created an algorithm that takes a painting and subdivides it based on the density of information of the original painting. The more information there is the on the original, the more it is subdivided and thus the smaller the rectangle elements. The less information, the larger the rectangle area. You could say there is a similarity to the painters’ approach of using broader and finer strokes. The result is a mosaic of rectangles that highlight the subtle changes in the colour palette of the original.

 

* Utsnittet over er fra Rembrandts "Portrait of Rosalba" (Rembrandts datter)
Flere prosjekter av Ladopoulus → 

Sykkel og kaffe

Sykkel og kaffe


Ganske raskt i sykkel-livet blir kaffe en (for de fleste) integrert del av sykkelopplevelsen. Og det er flere fordeler med koffein enn de sosiale pausene på lengre sykkelturer...

Noen gode bi-virkninger av kaffe/koffein kan være;

• Mer oppmerksomme - kan være greit særlig når man sykler i et felt.
• Økt fettforbrenning - enhver syklists evige mål (?)
• Bedre muskelsammentrekning og bedre blodgjennomstrømming. (her har jeg allerede en "fordel" med mine blodfortynnende tror jeg?)

Fun-fact: 10g koffein er dødelig dose, og i en vanlig espresso er det ca 212mg koffein. You do the math...

Roadcycling.uk