The Station Agent

ADVARSEL : IKKE se på de andre klippene fra filmen på Youtube.

Kan ødelegge litt av filmopplevelsen...