S N Ø II

Filmet litt i Lillesand i dag.Ikke høyeste kvalitet, men du får et inntrykk av mengdene med snø...