Hi-speed film av skating

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.