`

Nostalgia

Jeg lagde denne filmen med et perfekt HD-kamera sommeren 2010 (tror jeg). La på effekter i redigeringa fordi jeg syntes at det hele så for "klart ut" - nesten klinisk...

Alt foregikk over en tre-fire timer på Grimenes. Det var ekstrem tilstedeværelse og lykkehele tiden. Jeg vil lage en "oppfølger"  snarest mulig, denne gang filmet med et vanlig fotoapparat.