En tankefull dag

Denne dagen er spesiell. For 17 år siden ble fadderbarnet mitt født. Hun skulle vært 17 år i dag. Men hun ble bare 13 år og 7 måneder. Jeg kan fremdeles ikke forstå det, og kommer ikke til å gjøre det heller. Det er ikke mening i slike ting. Da hun døde, hadde jeg et nyfødt barn som krevde meg hele tida. På en måte var det godt, for livet mitt måtte gå videre enten jeg ville eller ikke. Men jeg følte ikke jeg fikk tatt det ordentlig inn over meg.

Jeg tenker på henne nesten hver dag. Alt vi kunne opplevd sammen. Sett. Besøkt. Det ble ikke sånn. Hun har noen fantastiske foreldre og søsken.

I dag tenner jeg et lys og tenker på de gode minnene. Jeg tror vi sees.

 

Ein fin liten blome

 

Ein fin liten blome i skogen eg ser,

i granskogen diger og dryg,

og vent mellom mose og lyng han seg ter.

Han står der så liten og blyg.

 

Sei ottast du ikkje i skogen stå gjøymd

der skuggane tyngja deg må?

-Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,

til ringaste blom vil han sjå.

 

Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,

der folk kunne skoda på deg?

-Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,

eg føddest til skogblome eg.

 

Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,

med honom eg kjenner men sæl.

Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,

med bøna eg sovnar kvar kveld.

 

Som blomen om vinteren visnar eg av,

men gler meg, for då står eg brud.

Lat lekamen kvila med fred i si grav,

mi sjel, ho er heime hos Gud.

 

Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong,

i morgonen æveleg klår.

Og blanda med heilage englar min song

i himlen, dit døden ei når!