Enneagrammet - en tøtsj

Jeg har sagt før at jeg hadde lyst til å skrive om Enneagrammet, og nå gjør jeg et forsøk.

På baksida av boka «Veien til vekst med enneagrammet» står det:«Enneagrammets eldgamle visdom skildrer menneskets natur gjennom ni ulike mennesketyper som til sammen skaper et spennende mangfold. De ni typene har ulike karaktertrekk og oppfatter verden på hver sin måte. Men Enneagrammets innsikt trenger også dypere – til motivasjonen for våre handlinger: Hvorfor handler vi som vi gjør?»

 Jeg har blitt veldig fascinert av dette, og har lest en del i denne boka og i andre kortversjoner. Det finnes mange bøker om emnet, og mange artikler på nettet. Man kan både se det i et religiøst perspektiv og i et «vanlig» perspektiv om man kan si det sånn. Det er komplekst, så dette blir altså kun en smakebit og et bittelite overblikk. Et dypdykk anbefales, jeg er ikke ikke ferdig dykka sjøl :).

 

Røttene til Enneagrammet går kanskje så langt tilbake som til 2500 år f. Kr, til Midtøsten. Det synes å stamme fra sufiene, en gruppe muslimske mystikere. Målet med Enneagrammet er å avdekke motivasjonen som ligger til grunn for våre karaktertrekk, tendenser og preferanser. Vi inviteres til å gå i dypet av oss selv og røre ved kjernen som bare kan beskrives som åndelig. Det er som et slags speil for sjelen. På godt og vondt.

Det første jeg ville vite første gangen jeg hørte om det, var jo så klart hvilken type jeg sjøl er. Litt merkelig siden jeg har levd med meg sjøl i over 35 år og burde vite det sånn nogenlunde. Men vi liker vel å se om vi passer inn i et slags mønster, hva er typisk meg liksom. Men etter hvert har jeg funnet ut at det er vel så interessant å prøve å finne ut hvilken type de rundt meg er, de jeg tilbringer mest tid sammen med. Da kan jeg kanskje bedre forstå hvorfor de gjør sånn og sånn, og reagerer på den og den måten. Jeg tror at hvis man har denne innsikten, så blir det mye lettere å akseptere og imøtekomme andre.

Så til saken: Man tenker seg en sirkel med ni enneagramnummer som beskriver en vane- eller tvangsmessig måte å forholde seg til livet på ved å fokusere på ett aspekt av virkeligheten, samtidig som de andre forkastes. Det tydeliggjør typenes sterke og svake sider, samt hvordan typene kan utvikle seg og frigjøre sine resurser. I enneagrammet finner du også beskrivelse av hvordan typene ønsker å motta blant annet feedback, ris og ros. Alle negative egenskaper ved typene er forvrengninger av mønstrenes sterke og positive sider. Målet er å bevege seg vekk fra den «usunne» delen og til den «sunne».

Det er viktig å huske at hvert menneske har kun ett enneagramsmønster (nummer), men man har «vinger», dvs ting fra numrene på hver side som man også identisiferer seg med.

Datt du av lasset allerede? Det er litt mye ord, men likevel så skrekkelig spennende! Og husk: nummeret har ingenting å si, det er ikke sånn at en er på topp og ni på bunn!

Eneren: «Den prestasjonsorienterte»

Opptatt av hvordan ting kan bli forbedret og reagerer ofte umiddelbart hvis noe ikke er som det skal være. Prøver å unngå feil og det som er vondt, høy moralsk standard.

Har utviklet en sterk indre kritiker, som holder følelser og behov på plass. Gjør heller det som den indre kritiker forteller dem er korrekt, fremfor det de har mest lyst til. Stor glede av å gjøre en jobb riktig og godt og man kan regne med at de vil gjøre en stor innsats for å yte sitt beste. Bekymret for å treffe en beslutning, fordi man lurer på om det er den rette.

Grunnleggende livstema: Orden. Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Sinne.

 

Toeren: «Hjelperen»

Veldig oppmerksomme på hvordan de kan yte hjelp til personer som står dem nær.

Gir gjerne av et godt hjerte, men er ofte dårlige til å motta selv, og dårlige til å uttrykke sine egne behov i det hele tatt. Dette kan gi indre konflikter i parforholdet, hvor hjelpere ofte føler seg ufri, fordi de ’skal’ gi hele tiden.

Oftest utadvendte mennesker, som er dyktige til å gi omsorg og anerkjennelse til andre,

og som selv setter stor pris på å bli anerkjent for det de gjør. Veldig empatisk, enestående til å se andres evner og muligheter. Stort behov for frihet.

Grunnleggende livstema: Oppleve selvtilstrekkelighet.

Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Stolthet.

 

Treeren: «Den resultatorienterte»

Har det alltid travelt, fordi de er veldig opptatt med å løse sine oppgaver og fokuserer på å nå sine mål. Kan yte en fantastisk arbeidsinnsats.Glemmer ofte å ta hensyn til seg selv, fordi de er fokusert på alt som skal gjøres. Dette medfører at de av og til kollapser totalt, før det går opp for dem hva de gjør mot seg selv. Uttrykker sine følelser gjennom det de gjør for andre, eller sammen med andre.

Viktig å være en suksess, og unngå fiasko. Vanskelig å «gjøre ingenting», slapper av ved f.eks å gjøre rent eller bygge om. God til å motivere andre, fantastisk rollemodell. Setter egne følelser til side. Har «kamelonkvaliteter».

Grunnleggende livstema: Produktivitet. Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Bedrag.

 

Fireren: «Individualisten»

Er følsomme og nærtagende mennesker, humøret kan svinge mye i løpet av en dag.

Har en dyptliggende følelse av å være ”feil”, og ofte et medfølgende manglende selvverd.

De kjenner både til vill lykke og dyp sørgmodig tristhet, og fokuserer ofte på det som mangler hos dem selv og andre. Trives godt med dype og nære relasjoner og liker å sette sitt helt personlige preg på det de arbeider med. Har god smak, liker det ekstraordinære, liker å være noe spesielt. Gjør det alminnelige liv mer spennende ved fantasier, kunstnerisk utfoldelse og dramatiske indre forestillinger. Opplever en stor dybde i følelseslivet, stor evne til å støtte andre i krisesituasjoner.

Lyst til å trekke seg tilbake fra sosiale sammenkomster, føler at man ikke riktig hører til i gruppen.

Grunnleggende livstema: Søke innsikt. Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Misunnelse.

 

Femmeren: «Observatøren»

Har et stort behov for privathet og beskytter seg mot andres inntrengning ved å bygge en usynlig mur mellom seg selv og omverden. Bak denne muren kan de fordype seg i sine interesser og evt. iaktta andre uten selv at bli iakttatt. Ofte innadvendte, opptatt av dype tanker om faglige emner eller om verden. Opptatt av å lese, studere og samle viten som de gjemmer i sitt sinns «lønnkammer».

Som regel veldig følsomme mennesker. Blir oppfattet som "kalde" fordi de ikke viser sine følelser,

men i stedet utrykker seg nøytralt og objektivt. Har stor respekt for andre, bringer aldri en hemmelighet videre. Evne til å innta et objektivt standpunkt og lar seg ikke påvirke av andres mening eller behov. Går på fest og opplever først festen når man er kommet hjem og tenker gjennom opplevelsen.

Grunnleggende livstema: Å vite. Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Griskhet og gjerrighet.

 

Sekseren: «Vokteren»

Opptatt av å være på vakt overfor hva som eventuelt kan gå galt og forestiller seg ofte det verst tenkelige i en situasjon. Dette utleves enten ved fobisk å holde seg tilbake av angst for hva som kan skje – eller ved motfobisk at kaste seg ut i å gjøre alt det de ikke tør. Kan ha vanskelig med å ha tillit til andre, har utviklet en særlig evne til å gjennomskue andre menneskers motiver.

God til å forutse de farene som superoptimistene har oversett og til å se tingene fra det motsatte synspunkt. Fantastisk lojale over for mennesker, som har vunnet deres tillit.

Autoriteter er et emne i deres liv. Enten underkaster man seg dem eller så gjør man opprør mot dem.

Identifiserer seg med saken og kjemper gjerne for de svake i samfunnet.

Grunnleggende livstema: risiko. Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Frykt (for ikke å passe inn, gjøre ting feil, ikke være til behag for mennesker som betyr noe for dem).

 

 

 

Sjueren: «Drømmeren»

Er motivert av alt som finnes som er nytt og spennende. Velger helst å se tingene fra den positive vinkel og opplever at verden er full av muligheter. Bryr seg ikke om å bli holdt fast av avtaler og prosedyrer og kan bli helt paniske av tanken om å ikke ha et valg. Liker å legge fantastiske planer som ikke nødvendigvis blir realisert akkurat nå. Har en utadvendt, medrivende begeistring som av andre kan fortolkes som overfladiskhet. Fascineres lett av mennesker, opplevelser og alt det nye.

Søker etter stimulering og kan i perioder nesten helt unnvære søvn. Har et ønske om å forbli i godt humør og er god til å peppe en stemning opp. Kan undres over mennesker som opplever livet problematisk og tungt. Når de får kontakt med dype eller smertefulle følelser har de lett for å forklare dem og slipper dermed smerten. Anvender sin sjarm som første forsvarsverk og unngår ofte konflikt ved å snakke seg ut av det. En formidabel evne til å sette ideer og emner sammen på en ny måte.

Grunnleggende livstema: Stadig å forbedre livet. Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Å fråtse i alt som gir en god følelse.

 

Åtteren: «Den konfronterende»

Er opptatt av deres umiddelbare behov og av om tingene er rettferdige. Stiller gjerne opp til kamp hvis de opplever urettferdighet på egne eller andres vegne. Har det fint med sinne og har en evne til å fylle veldig i landskapet. Hvis ting ikke går etter deres hode kan de virke veldig dominerende. Er samtidig veldig kjærlige og beskyttende og tar gjerne ansvaret for at noe skjer. Når de virkelig føler tillit til én vil de avsløre at de innerst inne har et veldig sårbart sted som det er viktig for dem å beskytte.

Har en tendens til å se det ekstreme i en situasjon: Mennesker er enten rettferdige eller urettferdige,

enten krigere eller slappfisker, ingen mellomting. Er glad i mat og drikke og ønsker tilfredsstillelse her og nå, når de opplever et behov. Har stor ansvarsfølelse og føler til tider ansvar for hele verden.

Blir enkelt rørt til tårer når de opplever uskyldigheten hos en baby eller en dyreunge.

Grunnleggende livstema: Kontroll. Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Begjær – etter liv og makt.

 

Nieren: «Den bevaringsorienterte/fredselskeren»

Har en fantastisk evne til å skape harmoni ved å leve seg inn i andre og akseptere dem totalt og uten forbehold. Fredselskere vil til gjengjeld ofte glemme seg selv og sine egne behov og i stedet følge de andres. Viktig å unngå konflikter, kan alltid se en sak fra alles sider og er formidable meglere.

Kan ha problemer med å gjøre viktige prosjekter ferdige fordi de enkelt lar seg avlede av andre ting som plutselig synes like så viktige som prosjektet. Handler ut fra vane. Det er masser av tid. Det kan vente til i morgen. Kjenner til makelighet. Enklere å finne ut av hva de ikke har lyst til, enn hva de har lyst til.

Opplever at de nærmest kan smelte sammen med andre mennesker, med musikk eller med naturen.

Lader opp når de er alene, men blir også beriket av andre menneskers anerkjennelse.

Grunnleggende livstema: Hvordan forvalte kreftene sine.

Grunnleggende psykologisk tvangsmønster: Latskap, hovedsaklig på det personlige plan.