Skolebøker

På oppslagstavla her på HiA henger det mange lapper av typen " Bøker til salgs".  Et av fellestrekkene for dem er opplysningen om at de er "som nye", "nesten ubrukte" o.l.  Underforstått, de er i bunn og grunn nesten ikke blitt brukt. Det ser altså ut som om langt de fleste ikke trenger bøker...

Geir Werner Hagen