Terrorisme

* Da natten senket seg over Gaza lørdag kveld kunne en telle opp rundt 230 ofre for de israelske flyangrepene mot den tett befolkede landstripa. Med morgengry søndag ble det varslet om nye luftangrep som krevde nye liv. Mange av de drepte er Hamas-tilknyttede islamister, og Israel vil dermed hevde at aksjonen er et adekvat svar på rakettangrepene mot israelske byer den siste tiden. Man må imidlertid huske på at svært mange av de drepte og sårede er sivile som ingen ting galt har gjort. En bør også merke seg at angrepene fra palestinsk side så langt ikke har kostet menneskeliv. Det er dermed vanskelig, uansett ståsted, å se på de israelske luftangrepene, med hundrevis av drepte, som adekvate reaksjoner.

* At den israelske regjeringen slår til så hardt, skyldes dels at det er halvannen måned til valget i Israel, og at regjeringen vil vise handlekraft overfor en aggressiv opposisjon. Dels skyldes det at de ønsker å skremme palestinerne vekk fra Hamas, noe som kvalifiserer angrepene som terrorhandlinger. Det er imidlertid svært lite som tyder på at de vil lykkes i sin strategi, og dermed framstår terrorhandlingene både som meningsløse og ondsinnede. Man må også anta at den innenrikspolitiske konsekvens i Israel kan bli at velgerne vender seg mot ekstreme alternativer, og at Ehud Olmert og Tzipi Livni bereder grunnen for Benjamin Netanyahu - stikk imot hensikten med volden.

* Den israelske regjeringen ønsker å bli behandlet som representanter for en legitim stat, mens de opptrer som en terroristorganisasjon. Det bør de også betraktes som og behandles som. Fra norsk side har en fordømt angrepene på Gaza, som regjeringer ellers i verden har fordømt dem. Det er fordømmelser som neppe tynger israelerne. De er sikre på USAs støtte, og de er sikre på at gapet mellom ord og handling fra vestlige land vil bestå. Fra norsk side har en i praksis avvist alle tilgjengelige pressmidler mot Israel. Tvert imot skal vi igjen innlede et nytt forsvarssamarbeid med terroriststaten, ved å sammen utvikle kampflyet JSF. Det er jageren som i morgen skal fly lavt over palestinske hus i Gaza og slippe bomber over uskyldige sivile.

 

- Anders Horn -

Geir Werner Hagen