epoker i kunsthistorien

Renessansen 1400 - 1600

Manierismen 1500 - 1600

Barokken 1600 - 1700

Romantikken 1789 - 1850

Pointilismen 1880-1900

Realisme 1850 - 1870

Impresjonisme 1880 - 1900

Ekspresjonisme 1890 - 1920

Kubisme 1907 - 1945

Surrealisme 1920 - 1940

Abstrakt kunst 1920 - ...nåtid

Pop-kunst 1950 - 1970

Dette er bare for å pugge epokene...altså kun ment for meg, men får du noe ut av det er jo det bare en bonus = )

Geir Werner Hagen