Benjamin Björklund

Benjamin Björklund

Av og til kommer man over bilder eller malerier som bare "treffer" med en gang. Disse.

H2:Maleriene til Benjamin Björklund ble brukt i en lengre sak om selvmord i Morgenbladet.

Normal: Effekten av å utelate alle vitale ansiktstrekk var voldsom.

H3 liten skrift

Sitat

Benjamin Björklund

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.