Fem minutter med Richard Dawkins

Richard Dawkins intervjues i revolverform på 5 minutter av BBC. Kjenner du ikke til ham er dette en superkort innføring ;

Dawkins er en britisk atferdsbiolog,  evolusjonsteoretiker og populærvitenskapelig forfatter som har innehatt Charles Simonyi-professoratet til offentlig forståelse av vitenskap ved Universitetet i Oxford

Dawkins er mest kjent for boken "Det egoistiske genet" (The selfish gene), som populariserte det gensentriske synet på evolusjon. Boken innførte også begrepet «kulturelle gener» (det vil si idéer som spres og utvikler seg over tid) og var dermed med på å grunnlegge disiplinen memetikk. Dawkins er en uforbeholden humanist og skeptiker.

Dawkins er også kjent for boken "Gud en vrangforestilling" (The God delusion, 2006), der han kritiserer religion. Han argumenterer for at det å tro på overmenneskelige guder må betraktes som en vrangforestilling. Hans synspunkter er blitt kritisert av blant annet litteraturviteren.

I 2006 opprettet Dawkins Richard Dawkins Foundation for Reason and Science, en organisasjon som skal fremme kunnskapen om evoluskonsteorien og motarbeide kreasjonismen (nå kalt Inteligent design, min anm). I 2008 tok han også initiativ til en kampanje for større offentlig bevissthet om fritenking og ateisme.

Dawkins ble 1. september 2011 utnevnt til æresdoktor ved Universitet i Oslo.

Kilde: Wikipedia

...

 

Geir Werner Hagen