Klimarapporter og lukkede ører

Elizabeth Kolbert  i The New Yorker  om klimarapporten(e) som sier at de fremtidige virkningene av klimaendringene vil bli katastrofale og irreversible: 

Promoting "preparedness" is doubtless a good idea. As the executive order notes, climate impacts -- which include, but are not limited to, heat waves, heavier downpours, and an increase in the number and intensity of wildfires -- are "already affecting communities, natural resources, ecosystems, economies, and public health across the Nation." However, one of the dangers of this enterprise is that it tends to presuppose, in a Boy Scout-ish sort of way, that "preparedness" is possible.
As we merrily roll along, radically altering the planet, we are, as the leaked I.P.C.C. report makes clear, increasingly in danger of committing ourselves to outcomes that will simply overwhelm societies' ability to adapt. Certainly they will overwhelm the abilities of frogs and trees and birds to adapt. Thus, any genuine "preparedness" strategy must include averting those eventualities for which preparation is impossible. This is not something that the President can do by executive order, but it's something he ought to be pursuing with every other tool.

Philip Gourevitch, som jeg fant lenken hos sier dette; 

This is simply the most important & urgent issue in our time & will be for as long as there is a foreseeable future

Jeg lurer på hva som skal til for at verdens regjeringer tar tak i dette ? Årevis med konsensus i vitenskapen har ikke hjulpet, Sandy, skogsbranner av større omfang enn noensinne, flommer og oversvømmelser, erodering av jord, grunnvann som forsvinner, tørke, ørkenspredning - foreløpig ikke nok til å sette i gang tiltak som kan monne...Jeg er og blir pessimist på vår og særlig de neste generasjoners vegne.

 

- + 

 

Geir Werner Hagen