Del

Bertrand Russel

The stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.