Foto
Geir Werner HagenKunst, Foto

Bas Jan Ader

Dette bildet av Bas Jan Ader virket himmelstormende sterkt på meg da jeg så det første gang. Det er mange år siden nå og jeg vet ennå ikke om dette er virkelig eller iscenesatt.

Geir Werner HagenKunst, Foto
Bas  Jan  Ader