Del

Vissent og vakkert

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.