Del

Dannelse...

Velkommen til en ny side i bloggen min ! Jeg tenkte at siden jeg har så god tid kunne jeg legge ut et lite dannelsesprosjekt på bloggen min.  Med dannelse mener jeg ikke hvordan man spiser, eller hvordan man åpner en dør for en dame, men en intelektuell dannelse - basert på de viktigste kulturelle innslag som har formet oss i europeisk hsitorie. Eirin og jeg holder f.eks. på med å lære noe så basalt som rekkefølgen på planetene, altså hvilket nummer de er i avstand fra solen.Det kommer jeg til å legge ut her. Andre ting jeg holder på med er verdens syv underverker, hvem av dere vet hvilke underverker det egentlig er snakk om ? Eller hvem var egentlig Tristan og Isolde ? Jeg er åpen for forespørsler og ikke minst innlegg fra dere hvis dere synes dere har noe å bidra med. I første omgamg satser jeg på en artikkel hver uke, men blir de for mye arbeid må det bli en artikkel hver 14. dag.

 

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.