Del

Nerdehumor

ft060109.gif

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.