Del

Kommer i Dannelse : `1,618...´ OPPDATERT

pentagram.pngNoen som vet hva det kan dreie seg om ?  Det blir ingen premie ( skylder allerede en sjokolade til Thomas for å ha svart riktig på URL spørsmålet tidligere i vinter...)  Einar, hvis du ser dette forventer jeg at du vet hva tallet handler om...

Det er selvsagt det gyldne snitt jeg mener ! Det gyldne snitt bygger på en harmonisk deling av et linjestykke. Snittet deler linjestykket slik at forholdet mellom den lengste og den korteste delen er like stort som forholdet mellom hele linjestykket og den lengste delen av det.

Noe klokere ? Uansett sjekk mer på Dannelsessidene ! 

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.