Geir Werner Hagen

Fra fornektelse til aksept

Geir Werner Hagen

Denne posten skulle egentlig bare være i Dannelses-delen av bloggen, men jeg syntes den kunne vises her på forsiden også.

Husker ikke helt hva man kaller denne tesen på norsk, men på engelsk er den kjent som `The five stages of grief" (Fem trinn av fortvilelse ?).

Begrepet ble første gang beskrevet en Elisabeth Kubler-Ross i boka "On death and dying", 1969.Her presenterer hun 5 trinn uhelbredelig syke gjerne måtte gjennom etter å ha fått beskjeden om at døden var uungåelig. Dette var et forsøk på å beskrive hvilke mekanismer disse pasientene brukte for å il slutt akseptere dsin situasjon. Hun kalte det ikke `The five stages of grief´, men ´The 5 stages of receiving catastrophic news´, siden har det mutert til det nå kaller `The five stages of grief´.

Nok om det, her er de 5 trinnene ;

1.DENIAL (Fornektelse)

2.ANGER (Sinne)

3.BRGAINING (Forhandling)

4.DEPRESSION (Depresjon)

5.ACCEPTANCE (Aksept)

Oppdateres snart (fornektelse ? )

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.