Fonter på nettet - død og pine...

TEST AV TOOLTIPTooltip er en pop-up med ekstra info

 

Tester ut bruk av TypeKit for å bruke de fontene jeg vil på nettet. De fleste vet ikke at akkurat font-bruk er vanskelig i den forstand at nettleseren bruker fonter som er på DIN maskin. Så hvis jeg bruker en fin font jeg har på min Mac men du ikke har den på din maskin vil nettleseren velge en font av de du har på maskinen din.

Derfor prøver jeg dette systemet som henter fonten via et javascript og legger fonten inn på min server slik at du får sett den på skjermen selv om du ikke har den på din maskin.

Jeg får dette til her på denne teksten men ikke i overskriften...Grrrr!! Må finne ut hvorfor jeg ikke får overstyrt den via CSS...

Oppdatert: Argh!!!!!

OppdatertII : Yess!! Fikk det til!

Geir Werner Hagen