Traumdeutung | Regisert drøm

I natt drømte jeg helt spesielt!

Det som gjorde drømmen så spesiell var at jeg hadde full kontroll, ja faktisk regiserte jeg drømmen på direkten. Har aldri opplevd dette før. Våknet litt før 05.00 og greide ikke sove etter det siden jeg ble så opprømt av denne drømmen.

Jeg husker drømmen fra det øyeblikket jeg befant meg i et stort bygg som jeg antok var et hotell. Jeg sto nede i en svær foajee/hall og det var allerede da jeg valgte aktivt hvor jeg skulle gå. Jeg gikk opp en trapp og bortover en gang til en dør jeg ble tiltrukket av. Jeg gikk inn på rommet og der var det en kjent person som jeg dessverre ikke husker hvem var, men det var mer en kjendis enn en bekjent mener jeg. Vi hadde en kort samtale og jeg gikk derifra i godt humør. Husker heller ingenting av innholdet i samtalen. Da jeg var ute i gangen igjen valgte jeg selv "aktivt" hvilket rom som ble det neste jeg gikk inn i. Vet ikke helt åssen jeg skal forklare åssen det føltes som jeg faktisk var der og valgte hvor jeg ville fra min plass som sovende i seng, men flere ganger ombestemte jeg meg og tok en annen vei til et annet rom.

Fra og med da var det bekjente på alle rommene jeg var innom. Det var stor sett korte samtaler, men hos noen var det bare blikk-veksling. Særlig på det ene rommet var det en blikkveksling mellom meg og den andre som gjorde meg så trist at jeg følte det fysisk på kroppen der jeg lå i senga og drømte.

Husker ikke antall personer jeg møtte, men tror det kan ha vært mellom 6-7 personer jeg kjenner og har et nært forhold til.

Nå som jeg tenker på drømmen er det lett å trekke slutninger med tanke på innholdet. Valg mellom personer, alle i forskjellige rom og svært forskjellig humør etter hvert rom jeg hadde vært inne på.

Det er ingen vei utenom å sjekke litt med Freuds drømmetyding... :

I følge Freud er drømmenes formål å la oss leve ut de instinktive drifter som av omverdenen ses på som uakseptable. Altså vi kan drømme ut det vi ikke tør å leve ut.

På Freuds tid var ofte drømmenes symbolikk sett på som projeksjoner av seksuell frustrasjon og skyldfølelse(...) Freud mente at drømmene omformer og sensurerer drømmens innhold for å tilsløre deres virkelige betydning. Dermed blir ikke fantasiene som drømmes så sterke at vi våkner fra drømmen. Det blir da den freudianske analyses (frie assosiasjoner) oppgave å avdekke hva som er drømmens egentlige betydning. Man må da gjennom psykoanalyse fortolke det man husker av drømmen for så å finne ut  den "sanne" betydning av den såkalt latente drøm (det som drømme har forsøkt å tilsløre).

Så altså, for å leve og fungere i et sivilisert samfunn må vi begrense og holde tilbake mange av våre lyster og undertrykke impulser. Men i følge Freud må disse lyster og impulser få utløsning på et vis og da kommer de som drømmer. Drømmer som er kamuflerte og som altså må psykoanalyseres for å forstås, ok? :

Freud categorizes aspects of the mind into three parts:

Id - centered around primal impulses, pleasures, desires, unchecked urges and wish fulfillment. 

Ego - concerned with the conscious, the rational, the moral and the self-aware aspect of the mind. 

Superego - the censor for the id, which is also responsible for enforcing the moral codes of the ego.

When you are awake,  the impulses and desires of the id are suppressed by the superego. Through dreams, you are able to get a glimpse into your unconscious or the id. Because your guards are down during the dream state, your unconscious has the opportunity to act out and express the hidden desires of the id. However, the desires of the id can, at times, be so disturbing and even psychologically harmful that a "censor" comes into play and translates the id's disturbing content into a more acceptable symbolic form. This helps to preserve sleep and prevent you from waking up shocked at the images. As a result, confusing and cryptic dream images occur.

According to Freud, the reason you struggle to remember your dreams, is because the superego is at work. It is doing its job by protecting the conscious mind from the disturbing images and desires conjured by the unconscious. 

 

...

Har lett litt på nettet om drømmetydning og tilgangen på svada er tydeligvis uendelig. Hvis man er uheldig og roter seg inn på nettsider med litt eller mye "alternativt" tankegods vil enhver drøm kunne bety hva som helst. Man kan rett og slett lete opp en tolkning som passer deg og ditt ønskede selvbilde. Heller mer til Freuds tolkninger og forklaringer (slev om disse er både omdiskuteret og revurderte).

Min drøm i natt om alle personer i forskjellige rom... jeg vet hva jeg tolker det som. Ikke fordi det er det som passer meg best, men fordi jeg ikke forstiller meg selv overfor meg selv så mye lenger.

...

Forresten ; jeg dagdrømmer også forferdelig mye for tiden. Alt fra banale fantasier om gjenstander jeg ønsker til ehh...svært konkrete fantasier om andre personer, men heldigvis;

Positive daydreaming is healthy. It serves as a temporary escape from the demands of reality. It is also a good way to release pent up frustrations without physically acting them out. All to often you worry about your job, your family, finances, a relationship, etc. It is a way to leave the world behind and ponder about what could've been or should've been. It relieves stress, improves attitude, fosters creativity and refresh the mind, body, and spirit.

 

 

Geir Werner Hagen