Litteratur : Realisme vs. Romantikk

 

Leser fremdeles Dietrich Schwanitz og er nå inne i litteraturhistorien. Legger merke til at sånn jeg oppfatter romatikken og realismen er svært likt mitt eget (altså da, vekslende) verdenssyn. Jeg er en en realist, men hangen til det romantiske er konstant der og påvirker holdninger og levd liv... ;

 

REALISME

En tro fremstilling av tilværelsen/&virkeligheten; åkartlegge med bortimot vitenskapeklig objektivitet med nøyaktig dokumnetasjon hvert aspekt som vedrører et menneskes liv.

Aristoteles´mimesis (etterligning)

Speilet

Kollektivet; mennesket i hverdagslivet, individet som styrt av samfunnskrefter og omgivelser; en skildring der vekten ofte ligger på sosiale forhold (sosiologisk vinkel)

Det demokratiske

Nøktern iaktattagelse, pragmatisme, det daglige

Det disiplinerte

Encyklopedien

Etikk (moral) en samfunnskritisk tendenes, å ville instruere

Kjerne:

Vekt på det rasjonelle, på objektivitet og etterligning (mimesis). Venstre hjernehalvdel

 

ROMANTIKK:

En framstilling styrt mer av følelser og fantasi (imaginasjon) med plass for sentimentalitet, svermeri, melankoli.

Platons idealisme

Lampen

Individet; den eksepsjonelle sjel, eksentrikeren, unntaket; de mørke understrømningene i mennesket; det ubehagelige, antirasjonelle.

Det elitære.

Det himmelstrebende, transcenderende, åndelige; det visjonære, profteiske. Ekstasen, hange til det fjerne, det primitive, usiviliserte liv, eksotisk(sted), fortidige.

Det anti-autoritære, utflytende (barokk ekspresjonisme), det gotiske

Bibelen, myten, det mystiske.

Estetikk, det absolutte, totaliserende.

Kjerne:

Vekt på det irrasjonelle, på det subjektive og på det visjonære. Høyre hjernehalvdel. 

 .

 

Geir Werner Hagen