Existensialisme og Welhaven

Du kjenner ordet "eksistensialisme" som begrep på en av de viktigste filosofiske nyvinningene rundt midten av 1800-tallet.

Man tenker særlig på Jean Paul Sartre og Søren Kierkegaard i den forbindelse. Skal ikke bry oss om hva eksistensialisme er, men visste du at ordet antakelig stammer fra vår egen Johan Sebastian Welhaven ?

Dekanus, Fredrik Christian Sibbern, ved det filosofiske fakultet i København hadde i 1841 først en samtale med Welhaven og så en samtale med Kierkegaard om det samme tema, nemlig om forholdet mellom filosofien og livet. Det er i denne samtalen Welhaven skal ha funnet «et ord som han mente dekket en tenkning som sto i et nært og positivt forhold til livet, et slikt forhold betegnet han som existentielt'». Den andre versjonen kommer frem hos Slagstad, som dokumenterer at Kierkegaard selv viser til at lånet av termen «existentielt» stammer direkte fra Welhaven. Ifølge ham skal Kierkegaard ha kommet med uttalelsen om at: «Hegelianerne ikke studere[de] Philosophien existentielt, for at jeg skal bruge et udtryk af Welhaven, da jeg engang talte med ham om Philosophien».

///