Digital Tidsskapsel

Jeg har lenge tenkt på å få lagd en tidskapsel, for eksempel sammen med ungene, og gjemme den et sted for så å ta den fram om 10 eller 20 år.

(En tidskapsel kan være en godt innpakket kasse, med diverse minner fra en tid i livet, så spesifikt som en dag eller en periode. F.eks. legge inn noen avisklipp om hva som skjer i verden akkurat nå, egne nedskrevne tanker om livet for tiden, hva som skjer osv. Denne bloggen er joo langt på vei en slik tidskapsel, men her kan jeg hele tiden se tilbake til en hvilken som helst dato jeg har skrevet noe, hele tiden. En "ekte" tidskapsel er mer spennende ettersom man ikke kan sjekke den ut når som helst, og etter 6 år har man nok glemt mye av hva man la inni den. For å ikke snakke om ett 15 år.

Dette prosjektet SKAL gjennomføres  i høst og alt skal dokumenteres her på bloggen...

Geir Werner Hagen