Om androider

For de fleste begynner Android å bli like velkjent som ordet iPhone eller AppStore. Android er Googles totale blåkopi av Apples iOS (se åssen Googles Android så ut FØR og etter Apples iPhone).  

Kunne skrevet mye om Googles og Samsungs kopiering, men det er ikke noe jeg bryr meg nok om. Det som på en måte for meg er litt irriterende og litt avslørende for Google er rett og slett bruken av ordet Android og logoen deres. Den viser altså en "gammeldags" robot á la R2D2. Men i virkeligheten er Android betegnelsen på en robot som ser så mennesklig ut som mulig. Den har mennesklige trekk, uttrykker seg visuelt med gester som å se på deg deg, vri på hodet etc. Alt for å være mest mulig likt et menneske.

Designer, koder og skriver. Tar oppvasken for å vaske opp.