Det som gjør oss lykkelige

Hva er det som gjør oss lykkelige? Penger ? God helse ? Suksess ?  

Det kommer vel ikke som en overraskelse at ingen av disse forslagene er de som teller mest... Det hele kan faktisk forklares gjennom et eksperiment/forsøk som varte i over 70 år! 

I 1938 stilte Arile Brock, den gang forsker på Harvard, seg det samme spørsmålet. Hva er det som gjør oss lykkelige?

Han syntes sine medkolleger var for opptatt av sykdom og hvorfor vi ble syke og deprimerte, men han ville altså studere hva som gjorde oss lykkelige. Eller med hans egne ord "the combination of sentiments and physiological factors which in toto is commonly interpreted as successful living.” Lykke.

I løpet av mer enn 70 år fulgte han og andre forskere 268 amerikanske menn fra de gikk på college og frem til de alderdommen, noen helt til sin død. De ble undersøkt med alt fra Rorscach tester, til psykologiske studier, EEG og "the hanging lenght of the scrotum" (oversatt ; lengden på hengende kjønnsorgan).

Noen av disse dro i krigen, noen ble arbeidsnarkomane, noen alkoholikere. En ble valgt til president. Nesten en tredjedel av dem hadde på et eller tidspunkt symptomer på mental sykdom, til tross for at de var håndplukket for sin "normalitet". Flere av de mest avvikende personene gjennomgikk overraskende psykologiske justeringer i løpet av livet. En av dem ble depressiv og prøvde å begå selvmord etter en dårlig avsluting på universitetsutdannelsen, men snudde helt om etter et sykehusopphold senere i livet der "medisinen" var vennlighet, forståelse og vennskap...

La oss hopps til slutten av studiet, konklusjonen altså. Hva kom man fram til etter så mange år med forskning og samling av data, hva er det som gjør oss lykkelige ? 

“The only thing that really matters in life are your relationships to other people”.

Hver enkelt av disse menneskenes lykke, eller mangel på, var nærmest totalt avhengig av deres forhold til andre. Penger, suksess, helse og andre tilsynelatende opplagte faktorer spilte liten rolle. Men gode forhold til medmennesker var det essensielle... 

 


 

 

Geir Werner Hagen